Cos de Mestres Primària. Temari volum 2 por 7 EDITORES

Cos de Mestres Primària. Temari volum 2 por 7 EDITORES

Titulo del libro: Cos de Mestres Primària. Temari volum 2

Autor: 7 EDITORES

Número de páginas: 420 páginas

Fecha de lanzamiento: April 19, 2017

ISBN: 8414203485

Editor: Editorial MAD

7 EDITORES con Cos de Mestres Primària. Temari volum 2

Cos de Mestres Primària. Temari volum 2 por 7 EDITORES fue vendido por EUR 35,00 cada copia. El libro publicado por Editorial MAD. Contiene 420 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

La publicació que presentem té com a objectiu ajudar i orientar els mestres per al seu futur ingrés en el Cos de Mestres en la especialitat de Primària, així com oferir un recurs útil per a aquells professionals que treballen en aquesta etapa. Aquest segon volum del temari desenvolupa els temes 14 a 25 del programa oficial de manera exhaustiva, amb un contingut actualitzat i adaptat tant a allò establert a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE), com a la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). Cada tema conté una introducció i una conclusió, com demanen els criteris d'avaluació dels tribunals, un esquema per tal que l'opositor tingui una visió global del tema i l'ajudi al seu estudi i memorització, així com bibliografia actualitzada. En relació amb la legislació educativa, hem tingut en compte aquells preceptes de la LOE i de la LOMCE que estan connectats amb cada tema, però l'opositor o opositora haurà d'examinar i tenir en compte la legislació específica de la comunitat per la qual es presenti a l'oposició.